ประชุมกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้ให้การต้อนรับสมาคมเครื่องมือแพทย์ประเทศญี่ปุ่น MEJ (Medical Excellence Japan)

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ กรรมการสมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับสมาชิกสมาคมเครื่องมือแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น MEJ (Medical Excellence Japan) ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมประชุมพบปะพูดคุยกับกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในครั้งนี้ทางสมาคมเครื่องมือแพทย์ประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอ นวัตกรรม และ ความก้าวหน้าของเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นด้วย